Tag

ตรวจ ปจ.1

Browsing

ปจ.1 หรือปั้นจั่นชนิดอยู่กับที่ หมายถึง ปั้นจั่นที่ประกอบไปด้วยอุปกรณ์ควบคุมและต้นเครื่องกำลังอยู่ในตัว ซึ่งอาจติดตั้งอยู่บนหอสูง ขาตั้งหรือบนล้อเลื่อน ยกตัวอย่าง เช่น ลิฟท์ขนส่ง รอกยกสิ่งของ ทาวเวอร์เครน เป็นต้น ขั้นตอนการตรวจสอบปั้นจั่นชนิดอยู่กับที่หรือตรวจ ปจ.1 เป็นอย่างไรมาหาคำตอบไปพร้อมๆ กัน ตรวจสอบสภาพโครงสร้างหลักของปั้นจั่น สภาพรอยเชื่อม สภาพน็อตและการคลายตัวตรวจสอบต้นกำลังเครน ตรวจสอบระบบหล่อลื่น…