ทำนายเลขที่บ้าน

ปัจจุบันความเชื่อในการเลือกบ้านเลขที่มงคล เป็นสิ่งที่ผู้ซื้อบ้านไม่มองข้าม เพราะตัวเลขเป็นสิ่งหนึ่งที่เป็นความเชื่อส่วนบุคคล เพราะเป็นสิ่งที่จะอยู่คู่กับเจ้าของไปตลอด ดังนั้นการเลือกบ้านเลขที่และการดูความหมายตัวเลขของแต่ละคนนั้นมีวิธีดูต่างกัน เช่น วิธีดูจากผลรวมตัวเลข หรือวิธีให้มีเลขมงคลประกอบอยู่ในชุดตัวเลขของบ้าน เป็นต้น ในวันนี้เราจะขออาสาพาทุกๆ ท่านไปพบกับ วิธีการดูบ้านเลขที่มงคล อยู่แล้วงานดี เงินทองไหลมาเทมา กันครับ

วิธีคำนวณหาเลขมงคลและความหมายของผลรวมแต่ละเลข

วิธีคำนวณบ้านเลขที่มงคล จากผลบวกตัวเลข ให้นำเลขที่บ้านทุกตัวมารวมกัน หากบวกแล้วได้เลข 2 หลัก ก็นำเลขทั้ง 2 หลักมาบวกกันให้เหลือหลักเดียว แล้วอ่านคำทำนายร่วมกับดาวดวงที่เกิด 

วิธีคำนวณผลรวมบ้านเลขที่ สามารถทำได้ง่ายๆ โดยการนำเลขบ้านเลขที่ทั้งหมดมาบวกกัน กระทั่งเหลือตัวเลขเพียง 1 หลัก ยกตัวอย่างเช่น บ้านเลขที่ 18/184

นำเลขทะเบียนทั้งหมดมาบวกกัน 1+8+1+8+4 ผลลัพธ์ที่ได้คือ 2 เป็นต้น

โดยแต่ละเลขมีความหมายดังต่อไปนี้

ผลรวมเท่ากับเลข

หมายเลข 1 เป็นเลขที่สื่อถึงการเริ่มต้นใหม่ ความเป็นผู้นำ ความคิดสร้างสรรค์ ถ้าเจ้าของบ้านหรือผู้อยู่อาศัย เป็นเจ้าของกิจการ หรือทำงานด้านบริหารจัดการจะส่งเสริมดวงชะตาเป็นอย่างดี
วิธีแก้เคล็ด หาเฟอร์นิเจอร์หรือข้าวของเครื่องใช้โทนสีฟ้าอ่อนๆ สีม่วงอ่อนๆ มาลดทอนพลังธาตุไฟ

ผลรวมเท่ากับเลข 2

หมายเลข 2 เป็นเลขที่สื่อถึงความกลมเกลียว ประสมประสาน เป็นน้ำหนึ่งอันเดียว ถ้าเจ้าของบ้านหรือผู้อยู่อาศัยทำงานบริการทุกแขนง อาทิ ท่องเที่ยว เดินทาง ขนส่ง ร้านอาหาร นายหน้า เป็นต้น ซึ่งถ้าอยู่อาศัยในบ้านหมายเลข 2 นี้ยิ่งส่งเสริมให้หน้าที่การงานเต็มไปด้วยความราบรื่น ปราศจากอุปสรรคปัญหา
วิธีแก้เคล็ด ขุดบ่อน้ำไว้ทางซ้ายมือของบ้าน หรือตั้งตู้ปลา เพิ่มความอยู่เย็นเป็นสุขในทุกๆ ด้าน

ผลรวมเท่ากับเลข 3

หมายเลข 3 เป็นเลขที่สื่อถึงความอดทน ความขยันขันแข็ง ความมีระเบียบวินัย ถ้าเจ้าของบ้านหรือผู้อยู่อาศัยทำงานใช้แรงงาน งานโรงงาน งานฝีมือ หรืองานที่ต้องทำสิ่งเดิมซ้ำๆ จะให้ผลในทางดีต่อหน้าที่การงานมากๆ วิธีแก้เคล็ด ปลูกต้นไม้ใหญ่ในบ้าน เพิ่มความร่มเย็นเป็นสุข ลดทอนพลังงานด้านลบซึ่งมาจากหมายเลข 3

ผลรวมเท่ากับเลข 4

หมายเลข 4 เป็นเลขที่สื่อถึงปฏิภาณไหวพริบ ความฉลาดหลักแหลม การเรียนรู้ไว ตัดสินใจเร็ว ถ้าเจ้าของบ้านหรือผู้อยู่อาศัยทำงานติดต่อสื่อสาร งานที่ต้องใช้ทักษะเจรจาต่อรอง หรืองานที่ต้องใช้วิจารณญาณในการตัดสินใจเยอะๆ ซึ่งถ้าอาศัยในบ้านเลขนี้ จะช่วยส่งเสริมหน้าที่การงานในทางที่ดี
วิธีแก้เคล็ด ปลูกไม้ดอกรอบๆ อาณาบริเวณบ้าน เพิ่มพลังฮวงจุ้ยด้านสติปัญญา 

ผลรวมเท่ากับเลข 5

หมายเลข 5 เป็นเลขที่สื่อถึงความอุดมสมบูรณ์ บารมี ลาภยศ สรรเสริญ ถ้าเจ้าของบ้านหรือผู้อยู่อาศัยทำงานที่ต้องช่วยเหลือเกื้อกูลผู้อื่น งานที่ต้องช่วยเหลือผู้คน ได้แก่ ครูอาจารย์ นักวิจัย แพทย์ พยาบาล เภสัชกร นักกฏหมาย เป็นต้น
วิธีแก้เคล็ด  ต้องประพฤติในทางที่ดีที่ชอบ ปฏิบัติธรรมตามความเชื่อ เพื่อส่งเสริมพลังบวกภายในบ้านให้บริสุทธิ์ยิ่งๆ ขึ้นไป

ผลรวมเท่ากับเลข 6

หมายเลข 6 เป็นเลขที่สื่อถึงความสวยงาม ความมีเสน่ห์ ความสะดวกสบาย ถ้าเจ้าของบ้านหรือผู้อยู่อาศัยประกอบธุรกิจส่วนตัว ประกอบอาชีพเกี่ยวกับงานศิลป์ หรือเกี่ยวกับความสวยงาม ของสวยๆ งามๆ จะถูกโฉลกต่อดวงชะตาเป็นอย่างมาก
วิธีแก้เคล็ด ปลูกไม้ดอกสีสันสวยงามบริเวณบ้าน สร้างบรรยากาศรอบบ้านให้สวยงาม ลดทอนพลังงานด้านลบ

ผลรวมเท่ากับเลข 7

หมายเลข 7 เป็นเลขที่สื่อถึงการต่อสู้กับอุปสรรค การรักษาสัจจะ มีความวิริยะอุตสาหะ ถ้าเจ้าของบ้านหรือผู้อยู่อาศัยทำงานที่ต้องอาศัยความอดทนเยอะๆ จะดีต่อหน้าที่การงานเป็นอย่างมาก ยกตัวอย่างเช่น งานเกษตรกรรม ชาวไร่ ชาวสวน ขายต้นไม้ เป็นต้น
วิธีแก้เคล็ด หมั่นดูแลรักษาเครื่องใช้ในบ้าน สิ่งใดชำรุด ให้ทิ้งหรือนำไปซ่อม ไม่ควรเก็บไว้ให้เกิดพลังงานด้านลบ

ผลรวมเท่ากับเลข 8

หมายเลข 8 เป็นเลขที่สื่อถึงความเฉลียวฉลาด ความอยู่เป็น ความกล้าได้กล้าเสีย ถ้าเจ้าของบ้านหรือผู้อยู่อาศัยทำงานที่ต้องใช้ชั้นเชิงในการทำงาน ต้องมีเล่ห์เหลี่ยม เอาตัวรอดในการทำงาน จะส่งเสริมการงานเป็นอย่างมาก เช่น อาชีพพนักงานขายหรือผู้บริหาร เป็นต้น
วิธีแก้เคล็ด ติดหน้าต่างเปิดรับแสงธรรมชาติให้เข้ามาในบ้านได้เสมอ จะเป็นการเพิ่มพลังงานด้านบวก เพิ่มอำนาจบารมี

ผลรวมเท่ากับเลข 9

หมายเลข 9 เป็นเลขที่สื่อถึงอำนาจบารมี คุณงามความดี มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครอง ถ้าเจ้าของบ้านหรือผู้อยู่อาศัยประกอบธุรกิจส่วนตัว ทำงานที่ต้องให้ความรู้คำแนะนำกับผู้อื่น จะส่งเสริมความก้าวหน้าในหน้าที่การงานอย่างมาก
วิธีแก้เคล็ด รประกอบอาชีพสุจริต ทำความสะอาดบ้านเป็นประจำ เพราะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำบ้านให้ได้ทั้งคุณและโทษ

และนี้คือความหมายของเลขที่บ้านแต่ละอัน พร้อมกับวิธีการแก้เคล็ดเพื่อเสริมให้งานไหลมาเทมาครับ