ปจ.1  หรือปั้นจั่นชนิดอยู่กับที่ หมายถึง ปั้นจั่นที่ประกอบไปด้วยอุปกรณ์ควบคุมและต้นเครื่องกำลังอยู่ในตัว ซึ่งอาจติดตั้งอยู่บนหอสูง ขาตั้งหรือบนล้อเลื่อน ยกตัวอย่าง เช่น ลิฟท์ขนส่ง รอกยกสิ่งของ ทาวเวอร์เครน เป็นต้น ขั้นตอนการตรวจสอบปั้นจั่นชนิดอยู่กับที่หรือตรวจ ปจ.1 เป็นอย่างไรมาหาคำตอบไปพร้อมๆ กัน

  • ตรวจสอบสภาพโครงสร้างหลักของปั้นจั่น สภาพรอยเชื่อม สภาพน็อตและการคลายตัว
  • ตรวจสอบต้นกำลังเครน ตรวจสอบระบบหล่อลื่น ระบบเชื้อเพลิง ระบบระบายความร้อน ระบบเบรคเครน ระบบควบคุมไฟฟ้า ระบบต่อกำลัง
  • ตรวจสอบการเคลื่อนที่ของปั้นจั่นตรวจสอบชุด Limit switches การทำงานของชุดควบคุมพิกัดการยก
  • ตรวจสอบเส้นผ่านศูนย์กลางสลิง โซ่ สลิงเครน ตรวจสอบม้วนรอก การชำรุดสึกหรอ
  • ตรวจสอบสัญญาณเสียงและแสงไฟเตือนเครนหรือปั้นจั่น ความสว่างของไฟแจ้งเตือนและระบบเสียงต้องได้ยินชัดเจน
  • ทดสอบพิกัดการยกโดยใช้น้ำหนักจริงเพื่อทดสอบการยกอย่างปลอดภัย

น้ำหนักที่ใช้ในการตรวจสอบปั้นจั่นหรือเครนตามกฎหมาย

หากเป็นปั้นจั่นที่ใช้งานแล้วให้ทดสอบการรับน้ำหนักที่ 1.25 เท่าของน้ำหนักที่ใช้งานจริง สูงสุดโดยต้องไม่เกินพิกัดยกอย่างปลอดภัยตามที่ผู้ผลิตกำหนดแต่ในกรณีที่ปั้นจั่นไม่มีพิกัดการยกอย่างปลอดภัยหรือผู้ผลิตไม่ได้กำหนดจะเป็นหน้าที่ของวิศวกรเป็นผู้กำหนดพิกัดการยกในการทดสอบแทน

ถ้าเป็นปั้นจั่นใหม่ขนาดไม่เกิน 20 ตัน ให้ทดสอบการรับน้ำหนักที่ 1 เท่าแต่ไม่เกิน 1.25 เท่า สำหรับปั้นจั่นใหม่ที่มีขนาดมากกว่า 20 ตันแต่ไม่เกิน 50 ตันให้ทดสอบการรับน้ำหนักเพิ่มอีก 5 ตัน จากพิกัดการยกอย่างปลอดภัย

การอบรมการทำงานกับปั้นจั่นหรือเครนก็สำคัญ โดยทั่วไปจะเริ่มจากเรื่องการอบรมปั้นจั่นหรือเครน 4 ผู้ หมายถึงผู้ที่จะปฏิบัติการ 4 ตำแหน่ง ได้แก่ ผู้ให้สัญญาณ ผู้ยึดเกาะวัสดุ ผู้บังคับปั้นจั่นหรือเครน และผู้ควบคุมปั้นจั่นหรือเครน เป็นการอบรมเพื่อให้เกิดความรู้เบื้องต้น การปฏิบัติหน้าที่อย่างปลอดภัย การใช้สัญลักษณ์ต่างๆ อบรมเพื่อให้เข้าใจคู่มือการใช้งาน การตรวจสอบและการบำรุงรักษาตามระยะเวลา ความรู้เรื่องการใช้อุปกรณ์ต่างๆ ความรู้เรื่องระบบไฟฟ้าในเบื้องต้น ความรู้เรื่องระบบส่งสัญญาณ ความรู้เรื่องระบบเครื่องยนต์ ฯลฯ สิ่งต่างๆ เหล่านี้ล้วนแล้วแต่ต้องผ่านการอบรม จึงทำให้เกิดความรู้และความเข้าใจในการปฏิบัติงานได้อย่างปลอดภัยและถูกต้อง

ทั้งหมดนี้ ก็คือ เรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวกับการตรวจ ปจ.1 ปั้นจั่นชนิดอยู่กับที่ เป็นอย่างไรกันบ้าง หวังว่าข้อมูลที่เรามาแชร์จะมีประโยชน์สำหรับทุกๆ คนเพื่อให้ทุกคนเกิดความรู้และความเข้าใจมากขึ้น เป็นแนวทางในการทำงาน ปัจจุบันมีสถาบันที่รับอบรมปั้นจั่นหรือเครนมากมาย เลือกสถาบันที่เชื่อถือได้ สถาบันที่ได้รับอนุญาตอย่างเป็นทางการจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน หลักสูตรที่เป็นมาตรฐานในระดับสากลและมีส่วนลดให้ด้วยก็ยิ่งดี เน้นการปฏิบัติจริงมากกว่ากันนั่งเรียนเนื้อหาเพื่อช่วยให้ผู้เข้ารับการอบรมได้มองเห็นภาพและสามารถนำไปปฏิบัติได้จริง