Tag

ทำนายเลขที่บ้าน

Browsing

ปัจจุบันความเชื่อในการเลือก“บ้านเลขที่มงคล” เป็นสิ่งที่ผู้ซื้อบ้านไม่มองข้าม เพราะตัวเลขเป็นสิ่งหนึ่งที่เป็นความเชื่อส่วนบุคคล เพราะเป็นสิ่งที่จะอยู่คู่กับเจ้าของไปตลอด ดังนั้นการเลือกบ้านเลขที่และการดูความหมายตัวเลขของแต่ละคนนั้นมีวิธีดูต่างกัน เช่น วิธีดูจากผลรวมตัวเลข หรือวิธีให้มีเลขมงคลประกอบอยู่ในชุดตัวเลขของบ้าน เป็นต้น ในวันนี้เราจะขออาสาพาทุกๆ ท่านไปพบกับ “วิธีการดูบ้านเลขที่มงคล อยู่แล้วงานดี เงินทองไหลมาเทมา” กันครับ วิธีคำนวณหาเลขมงคลและความหมายของผลรวมแต่ละเลข วิธีคำนวณบ้านเลขที่มงคล จากผลบวกตัวเลข ให้นำเลขที่บ้านทุกตัวมารวมกัน หากบวกแล้วได้เลข…