Tag

ของพรีเมี่ยม

Browsing

ขึ้นชื่อว่าของพรีเมี่ยม ทุกคนก็มักจะคิดว่าเป็นของที่มีราคาสูง แต่ในความจริงมีความหมายสองแบบ เป็นได้ทั้งของที่มีราคาสูง และของที่มีต้นทุนต่ำ ในปัจจุบันเรามักเห็นธุรกิจต่างๆ มีกลยุทธิ์ส่งเสริมการขายมากมายในการส่งมอบของพรีเมี่ยม เช่น สะสมแต้มแลกของพรีเมี่ยม ให้ลูกค้าร่วมสนุก เล่นเกม ชิงรางวัลเป็นของพรีเมี่ยม ตลอดจนของแจก ของแถม ของชำร่วย ของสมนาคุณ ฯลฯ ของพรีเมี่ยมให้ฟรีตามเทศกาลหรือวันสำคัญต่างๆ ของพรีเมี่ยม มีประโยชน์มากกว่าที่คุณคิด …