ห้องคลีนรูมนั้นเป็นหนึ่งในห้องที่สำคัญต่ออุตสาหกรรมการผลิตอย่างมาก เนื่องด้วยต้องการผลิตืที่มีคุณภาพ ความสะอาด ความปลอดภัย  ทุก ๆ อย่างนั้นมีความสำคัญอย่างมาก ทำให้ห้องคลีนรูมนั้นจะต้องมีการควบคุมทุกอย่างให้มีมาตรฐานอย่างไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอุณหภูมิที่จะต้องมีการควบคุมอุณฆภูมิให้มีมาตรฐาน จากเครื่องควบคุมอุณหภูมิ และ การที่ต้องป้องกันฝุ่นไม่ให้ฝุ่นนั้นเข้ามาทำให้กระบวนการผลิตนั้นเกิดข้อผิดพลาดขึ้นได้ จึงทำให้มีการเลือกใช้ “ตัว กรอง ฝุ่น” ภายในห้องคลีนรูมเพื่อป้องกันด้วยเช่นกัน   ซึ่งในบทความนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องของ “เรื่องต่าง ๆ ของห้องคลีนรูม” ที่เรานั้นอาจจะยังไม่รู้กันดีกว่านะครับ

ห้องคลีนรูมคืออะไร

            ห้องคลีนรูมนั้นคือห้องที่มีการควบคุมทุก ๆ อย่างไว้ตามที่กำหนดไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอุณหภูมิการควบคุมสารปนเปื้อน การควบคุมปริมาณฝุ่น และ การควบคุมในส่วนอื่น ๆ ไว้ด้วยเช่นกันเพื่อทำให้มีมาตรฐานตามกำหนดที่ควบคุมไว้ ทำให้ไม่ส่งผลต่อการการผลิต ซึ่งห้องคลีนรูมนั้นจะมีการใช้งานที่หลากหลายอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมเครื่องสำอางอุตสาหกรรม โรงงานผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ จำเป็นต้องมีห้องคลีนรูมไว้ใชในการผลิต

การควบคุมต่างๆ

                ในเรื่องของของการควบคุมนั้นในห้องคลีนรูมนั้นจะมีการควบคุม ซึ่งจะมีการกำหนดค่าความสัมพันธ์ต่าง ๆ ไว้มากมายไม่ว่าจะเป็นอุณหภูมิที่เหมาะสมโดยอุณหภูมิที่เหมาะสมในห้องคลีนรูมนั้นคือ 12 OF ซึ่งอุณหภูมินั้นมีความสำคัญอย่างมากเพราะว่าจะส่งต่อทั้งเรื่องของการเติบโตของจุลินทรีย์ ด้วยเช่นกัน นั้นจึงทำให้การควบคุมนั้นมีความสำคัญอย่างมาก ซึ่งนอกจากอุณหภูมิแล้วยังต้องมีการควบคุมแสงสว่าง รวมทั้ง ความดันให้เป็นบวกไว้เสมอด้วยเช่นกันเพื่อป้องกันความผิดพลาดต่าง ๆ  ซึ่งนอกจากที่กล่าวมาแล้วยังมี

  • การควบคมความดัน
  • ล้างตัวก่อนเข้าห้องด้วยเสมอ
  • การเคลื่อนไหวจะต้องช้า
  • การหมุนเวียนอากาศ
  • การควบคุมฝุ่นจาก ตัว กรอง ฝุ่น

ชนิดของห้องคลีนรูม

            ห้องคลีนรูมนั้นก็มีความหลากหลายในการใช้งานด้วยเช่นกันโดยห้องคลีนรูปแต่ละแบบนั้นก็มีความแตกต่าง ด้วยเช่นกัน  ซึ่งปัจจุบันนั้นชนิดของห้องคลีนรูมนั้นจะมีการใช้งานดังนี้

  • Industrial Clean Room ห้องสะอาด : โดยจะใช้กับสารเคมีต่าง ๆ การผลิตสี การผลิตฟิล์ม ซึ่งจะมีการใช้ตัว กรอง ฝุ่น เพื่อให้ห้องคลีนรูมนั้นไม่มีฝุ่นตามมาตรฐานเพื่อทำให้ได้คุณภาพของสินค้าตามอุตสาหกรรมต่าง ๆ
  • Biological Clean Room : ห้องคลีนรูปชนิดนี้นั้นจะมีการทำให้ห้องนั้นมีความดันสูงกกว่าห้องข้าง ๆ เพื่อทำให้สิ่งสกปรกต่าง ๆ นั้นไม่สามารถเข้ามาภายในห้องได้ โดยห้องคลีนรูปชนิดนี้นจะใช้กับห้องผ่าตัด อุตสาหกรรมการผลิตยา  และ ห้องปฏิบัติการด้านวิทยา
  • Biohazard Clean Room : เป็นห้องสะอาดที่ใช้งานเกี่ยวข้องกับไวรัส และ สารที่เป็นอันตรายต่อร่างกายนั้นจึงทำให้ต้องใช้ความดันต่ำกกว่าห้องข้าง ๆ เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อ และ สารต่าง ๆ ภายในห้อง

ดังนั้นจะเห็นว่าเรื่องของห้องคลีนรูมนั้นหลายคนนั้นอาจจะยังไม่รู้ และ หลายคนนั้นอาจจะไม่เข้าใจ ดังนั้นบทความนี้จะช่วยให้เรานั้นเข้าใจในห้องคลีนรูมได้มากขึ้น